SPEDIA , s.r.o.
mezinárodní zasilatelství - forwarding service
U Hellady 4, 140 00 Praha 4, Czech Republic
tel / fax : 420 220805503
e-mail: spedia@spedia.cz
logo firmy Spedia
  English / anglicky       Czech / česky    


Design: ©2001-2009  Petr Václ              náměty a připomínky